Toni Haddad

Toni Haddad

haddad Toni diampakasarim-panadihadianamahaleotenasympakasaryanatyranomiasaetoMadagasikara. Efanipetrahanyavokoanylalanamakanysynymanodidinaaryteoanivon’nyMahajanga, Mananjary, Toliara, Antananarivo, amolavolainy portfolio- manokanamomban’nyMadagasikaraalohan'nyhanohizanynydianyany an-kafaindray.

Sary Sahy

  • Dates Du 7 au 27 septembre 2017

« SarySahy » diatantaran-tsarymitambatraizaymandalinanysehatramanodidinanysaryfanadihadianasynysaryzavakanto.
Sarymandravinany dia naterakin’nyfiniavana te hahafanta-javatrasynyaingam-panahynyfiainanaarynykolontsaina gasy. Fampirantianaahitanasarymitambatranataopirinty miisa13, fanontanavoafetravitarafitraamin'ny aluminium, izayamintinananyfombafijeriny.
Fampirantianahitaaoamin'nyIs'art Gallery manombokany 07 hatramin'ny 27 Septambra 2017.

10% isakynyzavakantovoavarotradiahataofanomezanahoan’nyAnjezika Community School hanorenana lava-piringy

 

 

Mananjary - Fianarantsoa
Mananjary - Fianarantsoa-

Mananjary - Fianarantsoa
Maromandia - Ambositra
Tana
Tana - Ankilibe
Tuléar