Sary Sahy

« SarySahy » diatantaran-tsarymitambatraizaymandalinanysehatramanodidinanysaryfanadihadianasynysaryzavakanto.
Sarymandravinany dia naterakin’nyfiniavana te hahafanta-javatrasynyaingam-panahynyfiainanaarynykolontsaina gasy. Fampirantianaahitanasarymitambatranataopirinty miisa13, fanontanavoafetravitarafitraamin'ny aluminium, izayamintinananyfombafijeriny.
Fampirantianahitaaoamin'nyIs'art Gallery manombokany 07 hatramin'ny 27 Septambra 2017.

10% isakynyzavakantovoavarotradiahataofanomezanahoan’nyAnjezika Community School hanorenana lava-piringy

 

 

Mananjary - Fianarantsoa
Mananjary - Fianarantsoa-

Mananjary - Fianarantsoa
Maromandia - Ambositra
Tana
Tana - Ankilibe
Tuléar

 

 

 

Informations supplémentaires

  • Dates: Du 7 au 27 septembre 2017